۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکار خانم پونه نعمتی پورکرمانی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ شهريور
عنوان: مقایسه اضطراب مرگ، وسواس مرگ و شوخ طبعی در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه با پرستاران بخش‌های داخلی- جراحی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1396
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکار خانم پونه نعمتی پورکرمانی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم ملیحه پورعدالتی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور
عنوان: بررسی تاثیر رویکرد کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش ترس از زایمان در زنان ذارای یک فرزند شهر کرمان در سال 1396
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم ملیحه پورعدالتی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم هنگامه رضا زاده
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
عنوان: بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی و فرهنگ ایمنی پرستاران شاغل در بخش های ویژه با پرستاران شاغل در بخش های عمومی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم هنگامه رضا زاده
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم مریم معزز
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
عنوان: بررسی ارتباط بین مراقبت پرستاری ایمن و تفکر سیستمی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397
جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکارخانم مریم معزز
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
کسب مقام اول توسط دانشکده پرستاری در جشنواره غذای سالم و سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي
به همت امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان روز شنبه 22 دی ماه در محل سلف سرویس دانشگاه برگزار شد. این جشنواره در دو بخش پخت غذا و شیرینی سنتی و ...
کسب مقام اول توسط دانشکده پرستاری در جشنواره غذای سالم و سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ثبت اختراع"پانسمان و تورینکه امداد و نجات" توسط کارشناس ارشد پرستاری
۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، محمدمهدی صفری زاده به همراه دکتر حکیمه حسین رضایی ماهانی و غضنفر قائم پناه تاج آبادی این وسیله را اختراع کردند.
ثبت اختراع"پانسمان و تورینکه امداد و نجات" توسط کارشناس ارشد پرستاری
مناسبت روزجهانی افراد معلول
۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر
مناسبت روزجهانی افراد معلول
مناسبت روزجهانی افراد معلول
قابل توجه دانشجویان
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
فراخوان مرکز تحقیقات دانشجویی
قابل توجه دانشجویان
برگزاری انتخابات شورای مرکزی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ آذر
برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی انشکده
برگزاری انتخابات شورای مرکزی