۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
عکس نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل
فرشته کویری مسئول کارگزینی 31325191 f.kaviri@yahoo.com
وحیده عرب فریدی کارشناس مسئول رایانه 31325182 v_arab@kmu.ac.ir
حمیده علیرمضانی مسئول کتابخانه 31325203 -
سمیه تهرانی زاده کارشناس کتابخانه 31325203 somayehtehrani@gmail.com

 

سمیه پور محمدی کارشناس کتابخانه 31325203 -
فاطمه زاهدی مسئول اداره آموزش 31325205 -
اعظم میرشکاری کارشناس آموزش 31325205 -
مریم پورمحمدی کارشناس آموزش 31325205 -
گلوریا شهسواری پور کارشناس تحصیلات تکمیلی 31325449 -
مریم عبدالهی کارشناس تحصیلات تکمیلی 31325449 -
زهرا مصلحی کارشناس تحصیلات تکمیلی 31325449 -
مرضیه جعفری  کارشناس حسابداری 31325336 -
فاطمه زرین نعل کارشناس معاونت پژوهشی 31325207 -
وحیده جمشیدی کارشناس مرکز تحقیقات 31325207 -
زهرا شجاعی مسئول دفتر ریاست 31325219 -
فرزانه نژاد محمدی متصدی امور دفتری 31325219 -
فاطمه خراسانی مسئول دفتر هیات علمی  31325209 -
مریم محمدیان مسئول پراتیک - -
محمد فلاح مسئول سمعی بصری - -
رسول کارآموز انباردار 31325189 -
سعادت تیرانداز کارپرداز 31325189 -