۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن

 کتابهای منتشر شده توسط اعضائ هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 

جلد کتاب

نویسنده / نویسندگان

سال انتشار

ناشر 

مهین شاهرخی ساردو

دکتر فاطمه میرزایی 

۱۳۹۲

 نشر جامعه نگر

مهین شاهرخی ساردو

۱۳۹۰

نشر سالمی

مهین شاهرخی ساردو

۱۳۹۰

نشر سالمی

منصوره عزیززاده فروزی

۱۳۸۹

انتشارات تحفه با همکاری بشری

 

محمد حسین خواجه

۱۳۸۹

انتشارات خدمات فرهنگی کرمان

عصمت نوحی

۱۳۸۸

 

منصوره عزیززاده فروزی

بتول تیرگری

۱۳۸۶

نشر بشری

دکتر عباس عباس زاده

دکتر زهرا جلیلی

دکتر فریبا برهانی

۱۳۸۵

نشر جامعه نگر

 

دکترعباس عباس زاده

دکتر فریبا برهانی

مژگان فلکی

۱۳۸۴

نشر سالمی

معصومه رشیدی نژاد

۱۳۸۱

موسسه فرهنگی و انتشاراتی فخر ایران

گلناز فروغ عامری

۱۳۷۱

نشر بشری

 کبری علیدوستی 

بتول ایزدی مقدم

۱۳۹۳

 

 بتول پور ابولي

منصوره عزيزاده

مه لقا دهقان

۱۳۹۴

 

منصوره عزيززاده

ليلا ملکيان

معصومه فولادوندي

۱۳۹۴

 

مهین شاهرخی ساردو

دکتر مسعود قادي پاشا

دکتر مينوقهرمان

۱۳۹۴

انتشارات جامع نگر

فیروزه میرزایی

معصومه کاویانی

۱۳۸۹

انتشارات نوردانش

فیروزه میرزایی

رقیه بایرامی

ربابه لطیف نژاد

۱۳۹۰

 انتشارات الوین

 ترجمه: فیروزه میرزایی

۱۳۸۹

 انتشارات نوردانش