۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

 کتابهای منتشر شده توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 

 

جلد کتاب

نویسنده / نویسندگان

سال انتشار

ناشر 

سکینه میری

دکتر جمیله فرخ زادیان

محیا ترکمان

1396

تحفه

مهین شاهرخی ساردو

دکتر مسعود قادي پاشا

دکتر مينوقهرمان

1394

انتشارات جامع نگر

منصوره عزيززاده

ليلا ملکيان

معصومه فولادوندي

1394

 

 بتول پور ابولي

منصوره عزيزاده

مه لقا دهقان

1394

 

 کتایون علیدوستی 

بتول ایزدی مقدم

1393

 

مهین شاهرخی ساردو

دکتر فاطمه میرزایی 

1392

نشر جامعه نگر

مهین شاهرخی ساردو

۱۳۹۰

نشر سالمی

مهین شاهرخی ساردو

۱۳۹۰

نشر سالمی

فیروزه میرزایی

رقیه بایرامی

ربابه لطیف نژاد

1390

 انتشارات الوین

منصوره عزیززاده فروزی

۱۳۸۹

انتشارات تحفه با همکاری بشری

دکتر فیروزه میرزایی

معصومه کاویانی

1389

انتشارات نوردانش

 ترجمه: فیروزه میرزایی

1389

انتشارات نوردانش

 

محمد حسین خواجه

۱۳۸۹

انتشارات خدمات فرهنگی کرمان

عصمت نوحی

۱۳۸۸

 

منصوره عزیززاده فروزی

بتول تیرگری

۱۳۸۶

نشر بشری

دکتر عباس عباس زاده

دکتر زهرا جلیلی

دکتر فریبا برهانی

۱۳۸۵

نشر جامعه نگر

 

دکترعباس عباس زاده

دکتر فریبا برهانی

مژگان فلکی

۱۳۸۴

نشر سالمی

معصومه رشیدی نژاد

۱۳۸۱

موسسه فرهنگی و انتشاراتی فخر ایران

گلناز فروغ عامری

1371

نشر بشری