۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير
 


با یاری خداوند متعال و با همت مسئولین دانشکده پرستاری و مامائی رازی همچنین مساعدت های ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در این دانشکده به تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید. 
علوم جدید هر روز در حال گسترش هستند و دیگر کسی نمی تواند بگوید تمامی علوم را در اختیار دارد و حتی در یک رشته خاص نیز کسی نمی تواند ادعا کند تمامی جوانب کار را می شناسد و از عهده همه مسئولیت ها بر می آید. تخصصی کردن رشته ها راهی برای درک کامل تر مسائل مربوط به رشته و افزایش توان ارائه خدمات اعضای مربوط به آن است. 
رشته پرستاری ویژه که در راستای تخصصی کردن آموزش های پرستاری و به پیشنهاد جناب آقای دکتر عباس زاده رئیس محترم دانشکده پرستاری و مامایی رازی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است گامی بلند در راستای اعتلای رشته  همچنین ارتقای توان تخصصی پرسنل خدوم پرستاری است. این موفقیت چشمگیر را به تمامی اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری به خصوص ریاست محترم دانشکده که این مهم بدون تلاش و پیگیری های شبانه روزی ایشان ممکن نبود تبریک می گوییم.