۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

دکتر پروین منگلیان

                                   مرتبه علمی :استادیار                                 

تلفن

03431325184

فکس

03431325218

پست الکترونیک

Mangolian167@yahoo.com

 

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

مریم عبدالهی

کارشناس امور پژوهشی دانشجویان ارشد

31325449

زهرا مصلحی

کارشناس امور دانشجویان دکتری 31325449