۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير

همزمان با ششمین روز از هفته پژوهش، پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان تجلیل شدند .در این مراسم از ۴۴ پژوهشگر و فناوری برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اهدای لوح قدردانی شد . سرکار خانم دکتر نرگس خانجانی عضو محترم هیات علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی به عنوان پژوهشگر برتراستانی آنتخاب و با تقدیم هدیه و  لوح از سوی دکتر رشیدی نژاد  ریاست  محترم دانشگاه قدردانی بعمل آمد.