۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
جلسه دی ماه مجمع نمایندگان دانشجویان دانشکده بهداشت با مسئولین دانشکده برگزار شد.

روز چهارشنبه 19 دی ماه ، جمعی از نمایندگان دانشجویان با  آقای دکتر ناصر هاشمی نژاد ریاست دانشکده ،دکتر وحید  رضا برهانی نژاد معاون اداری مالی دانشجویی ، دکتر عابدین ایرانپور معاون آموزشی و  دکتر محمد امین گروهی مسئول آموزش دانشکده دیدار و به بیان نقطه نظرات ، مسائل و مشکلات دانشجویان  پرداختند.

 مدیریت و معاونین  دانشکده ضمن مفید دانستن این قبیل جلسات ،  با ارائه  راهکار و شفاف سازی، سعی و تلاش بی وقفه در جهت رفع مشکلات دانشجویان را یاد آور شدند.