۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
سومین جلسه شورای اجرائی دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت برگزار شد.

 سومین جلسه شورای اجرائی دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت برگزار شد. در جهت تقویت و افزایش ارتباط دانشکده با صنعت و استفاده ازفرصت های پژوهشی و تحقیقاتی ، جلسه شورای اجرائی دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت با حضور ریاست دانشکده ، معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ، سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی و رئیس گروه مدیریت سلامت محیط کار مرکز بهداشت استان برگزار گردید. در ابتدا دکتر ناصر هاشمی نژاد ریاست دانشکده ضمن تشکر از حضور اعضاء ، در خصوص تجربیات موفقیت های سایر دانشگاه ها در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و همچنین استفاده اساتید و دانشجویان از پتانسیل های بالقوه استان مطالبی بیان نمودند. در ادامه مهندس گلزاری ، مدیر گروه سلامت محیط کار معاونت بهداشتی ضمن تاکید بر زمینه های همکاری دانشگاه با صنعت چالش های موجود و برخی موانع را یادآور شدند. مهندس احمد رضا زمانی مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی ، از آزمایشگاه رفرنس معاونت بهداشتی به عنوان ظرفیت بسیار مناسب در گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره نمودند. دکتر سجاد زارع سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به امکانات موجود در آزمایشگا های دانشکده اشاره نمودند و خواستار رفع نواقص تجهیزات آزمایشگاهی شدند. سایر شرکت کنندگان در جلسه نیز با ارائه پیشنهادت و همچنین بررسی موانع و نواقص موجود به بیان راهکار های کاربردی در جهت گسترش و بهبود راههای ارتباط دانشکده با صنعت پرداختند.