۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
تقدیر دانشجویان دانشکده بهداشت از کارشناس آزمایشگاه سم شناسی این دانشکده.

جمعی از دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت به نمایندگی از سایر دانشجویان، با حضور در دفتر مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای این دانشکده، ضمن تبریک بازنشسته شدن از زحمات حسین اخلاقی کارشناس آزمایشگاه سم شناسی تشکر کردند.حسین اخلاقی دارای لیسانس علوم آزمایشگاهی و قدیمی ترین کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای می باشند و تدریس واحد های عملی دروس شیمی، عوامل شیمیایی محیط کار و سم شناسی صنعتی را بر عهده دار می باشند.