۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
بازدید اقایان مهندس شهابی و مهندس ایرانمنش از ساختمان داروسازی