۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي

 

پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 97
شاخص های مهم آماری دانشکده
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
شاخص های مهم آماری دانشکده
شاخص های مهم آماری دانشکده
فرم ها
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ شهريور
فرم ها
فرم ها
خبرهای داروسازی
پیام ریاست محترم دانشکده به مناسبت سال تحصیلی جدید
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ شهريور
خبر
پیام ریاست محترم دانشکده به مناسبت سال تحصیلی جدید
مراسم دانشجویان جدیدالورود
مراسم دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
مراسم دانشجویان جدیدالورود در دانشکده داروسازی کرمان
مراسم دانشجویان جدیدالورود
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
۱۳۹۶ سه شنبه ۷ شهريور
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه