۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريوردکتر عباس پرداختی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی: abpardakhty@kmu.ac.ir