۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

دکتر محمودرضا حیدریدرجه علمی : Ph.D

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : فارماکولوژی و سم شناسی

پست الکترونیکی: 

heidarimr@kmu.ac.ir
heidarimr43@gmail.com
heidarimr43@yahoo.com

 

شماره تماس : 

034-31325001-2

034-31325009

شماره فکس:

034-31325003

 مشاهده رزومه یا cv  

مشاهده رزومه یا cv  (CV-Heidari en )

مشاهده رزومه ( CV-Heidari -fa )