۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور


دکتر حمید فروتن فر

 

درجه علمی :  Ph.D

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی: بیوتکنولوژی

 وب سایت شخصی:

پست الکترونیکی:  forootanfar@yahoo.com

شماره تماس :31325238-034

شماره فکس:

مشاهده رزومه یا cv