۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
 دکتر احسان فقیه میرزایی 

  درجه علمی  Ph.D

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی  : شیمی دارویی

 وب سایت شخصی  

پست الکترونیکی 

شماره تماس 

شماره فکس :

مشاهده رزومه یا cv