۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور


دکتر عالیه عامری

درجه علمیPh.D

مرتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی:شیمی دارویی

وب سایت شخصی:

پست الکترونیکی:al_ameri@kmu.ac.ir

شماره تماس:034-31325171

شماره فکس:03431325003

مشاهده رزومه یاcv