۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور

سرپرست کتابخانه

خانم دکتر میترا مهربانی

 

درجه علمی    Ph.D :

03431325019

ایمیل

 mmehrabani@kmu.ac.ir

 

 

مسئول کتابخانه

 آقای فرهاد زمانی بابگهری

کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

 تلفن تماس

31325047 – 31325036 

ایمیل

  pharmacolib@gmail.com

سایر پرسنل
 

خانم مهدیه قضوی

کارشناسی ارشد کتابداری

 تلفن تماس

31325036

ایمیل

  pharmacolib@gmail.com

 

 

 خانم نجمه نور محمدی

کارشناسی کتابداری پزشکی

 تلفن تماس

 31325036 

ایمیل

  pharmacolib@gmail.com