۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد

با سلام 

 
جلسه ژورنال کلاب روز یکشنبه مورخ 6/12/96 توسط خانم زهرا زمانی نسب با عنوان: A Brief Introduction to Biclustering
 
برگزار می گردد .