۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

                                                              برنامه ژورنال کلاب مهر ماه 97

ردیف

تاریخ

برگزارکننده

1

8/7/96

آقای دکتر بانشی

2

15/7/96

آقای فریدون جهانگیر

3

22/7/96

خانم مرضیه محمودی منش

4

29/7/96

آقای علی جعفری