۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
برنامه ژورنال کلاب آبان ماه 97
برنامه ژورنال کلاب آبان ماه 97
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
برنامه ژورنال کلاب آبان ماه 97
برنامه ژورنال کلاب آبان ماه 97
مقالات شرطی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
مقالات شرطی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی
مقالات شرطی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی
برنامه ژورنال کلاب مهرماه 97
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور
برنامه ژورنال کلاب مهرماه 97
برنامه ژورنال کلاب مهرماه 97
برگزاری کارگاه
۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند
برگزاری کارگاه
برگزاری کارگاه
زمان حذف و اضافه واحد های درسی
۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند
زمان حذف و اضافه واحد های درسی
زمان حذف و اضافه واحد های درسی
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۴ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب