۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
تعداد بازدید : 1696

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم رویا نیک بخت

تعیین آستانه اپیدمی در بیماری های واگیر دار با استفاده از مدل های چند بخشی با بکار بردن فرآیند شاخه ای و روش بیزی و مقایسه آن ها با آستانه های موجود

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

2

آقای ابوالفضل حسین نتاج

رگرسیون لاسوی لجستیک بیزی در داده های بعد بالا

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

3

خانم شیده رفعتی

 

آقای دکتر بهرامپور