۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
تعداد بازدید : 1700

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای عزیزا... دهقان

 

خانم دکتر خانجانی

 

2

خانم حمیده رشیدیان

بررسی ارتباط مصرف تریاک ومشتقات آن(شیره، سوخته و هروئین) با بروز سرطان مثانه در استان کرمان طی سالهای 1394-1393و محاسبه بار اقتصادی سرطان مثانه در ایران

آقای دکتر حقدوست

دریافت

3

آقای محمد حیدری

 

آقای دکتر حقدوست

 

3

خانم رویا صفری

 آینده نگاری جمعیت ایران در سه دهه آینده 

آقای دکتر حقدوست

دریافت