۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
تعداد بازدید : 1662
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

آقای میلاد احمدی

بررسی رابطه عوامل خطر بیماری های قلبی با شدت گرفتگی عروق کرونر(بر اساس معیار جنسینی) در بیماران مرد آنژیوگرافی شده با استفاده از رگرسیون خطی فازی         

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

2

آقای مرتضی رستمی

کاربرد مدل های بوت استرپ تجمعی در ساخت درخت های پیش بینی و نقش آن در افزایش تعمیم پذیری نتایج        

آقای دکتر بانشی

دریافت

3

خانم مریم زمانی

مقایسه تحلیل عاملی به روش بیزی روی بیماران ام اس شهر کرمان

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

4

خانم راحله سنجری

-

آقای دکتر بانشی

-

5

خانم مهدیه شرفعلیپور

-

آقای دکتر بانشی

-

6

خانم مرضیه محمودی منش

مدل سازی سرطان خون کودکان با استفاده از توزیع Phase type

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

7

آقای فرزان مددی زاده

پیش بینی مرگ و میر بیماران سرطان پستان با استفاده از مدل مخفی مارکف

آقای دکتر بهرامپور

دریافت

8

آقای ایمان یوسفیان

مقایسه عملکرد مدل های درخت بقا و جنگل بقای تصادفی در پیش بینی بقای بیماران سکته حاد قلبی

آقای دکتر بانشی

دریافت