۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان   

ساعات کار کتابخانه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 13:30 می باشد.