۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

تدابیر دوره بارداری

 

نبایدها در بارداری

 • پرهیز از یبوست
 • پرهیز از حمام زیاد
 • پرهیز از حرکات و ورزشهای سنگین
 • پرهیز از نزدیکی زیاد خصوصاً در اوائل حاملگی و اواخر آن و مخصوصاً در حاملگی اول
 • پرهیز از زمین خوردن و ضربت خوردن
 • پرهیز از پرخوری و کم_خوری
 • پرهیز از غم و اندوه خصوصاً در زیر یک و نیم ماه و بالای هشت ماه
 • پرهیز از خوشحالی شدید، صداها و بوهای شدید  
 • پرهیز از نشاندن طفل دیگر بر شکم
 • پرهیز از فصد، حجامت، اسهال و قی مگر در صورت ضرورت
 • پرهیز از هر چه باعث سقط است خصوصاً زیر 1.5 ماه وبالای 8 ماه
 • پرهیز از برداشتن اشیاء سنگین
 • پرهیز از دویدن و کوبیدن اشیاء به سرعت و قوت که جنین تکان شدید بخورد
 • پرهیز از برداشتن بار سنگین بر شکم یا پشت یا پهلو
 • پرهیز از مالیدن روغن به سر
 • پرهیز از فریاد زدن

 

 

بایدها در بارداری:

 لینت مزاج باید وجود داشته باشد که بهترین ملینات سوپ­های چرب است.

 1. ورزش معتدل و پیاده­روی ملایم
 2. افزایش حمام رفتن نزدیک زایمان
 3. پوشاندن زیر دنده ها با پارچة نرم
 4. مالیدن روغن­های قابض گرم معطر برشکم

 

خوردنی­های مناسب برای زنان باردار:

 1. میوه­ها: مویز، به، سیب میخوش، گلابی، بادام، انار
 2. غذاها: نان خوب و برشته، شورباهای دارای زیره
 3. مصرف ملینات
 4. گوشت بره یک­ساله

 

ملینات مناسب برای زنان باردار:

 1. غذاهای مناسب و سوپ­های چرب
 2. اگر نشد:
  • شیر خشت
  • فلوس خیار شنبر و روغن بادام
  •  ترنجبین با گلاب
  • برگ گل­سرخ خشک که از تخم و برگ سبز غلاف آن پاک باشد، شب تا صبح در گلاب خیسانده، سائیده و به مقدار 9 گرم یا بیشتر صبح ناشتا مصرف شود یا تازه آن که نیاز به خیساندن نیست.

 

ملینات مضر برای زن حامله:

 1. گل بنفشه
 2.  گل ختمی
 3. خبازی

 

خوردنی­های مضر برای زن حامله:

 1. سرکه
 2. خوردنی­های بسیار گرم یا بسیار سرد
 3. آنچه قاعده­آور است مثل لوبیا، نخود، کنجد، گلرنگ، مواد تند و تلخ مثل زیتون کال و چیزهای بادانگیز مثل لوبیا، کبر، باقلا، نخود، کنجد، کرفس
 4. آب بسیار سرد، بسیار گرم، یخ، برف و تگرگ
 5. مواد تند و تیز مانند کبر، باقلای مصری، زیتون خام، فلفل، دارفلفل و امثال آن

 

تدابیر ماه نهم:

 1. مصرف روزانه روغن بادام شیرین صبح ناشتا در صورتی که یبوست شدید دارند.
 2. پرهیز از چیزهای ترش وقابض وغلیظ
 3. نوشیدن شیر گاو روزانه بر حسب تحمل
 4. استحمام نزدیک وضع حمل
 5. مالیدن روغن کنجد، شوید یا بابونه بر شکم وپشت بعد از آبزن
 6. تناول اغذیه چرب و حلوای چرب قندی با روغن بادام

 

منابع:

 1. طب اکبری
 2. معالجات عقیلی
 3. شرح اسباب
 4. مفرح القلوب