۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
عنوان کارگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری مدرس
کارگاه آمار پیشرفته 1397/02/17 سایت دانشکده مهدیه خزانه ها