۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور


نام ونام خانوادگی: دکترمحمدرضا عبادزاده

تخصص: فلوشيپ پيوند كليه

رتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر گروه

آدرس مطببلوار جهاد-نبش کوچه1- برج پزشکی پاسور

 میدان شهید قرنی- کلینیک بعثت2

CV

نام ونام خانوادگی: دکتر آذر دانش پژوه

تخصص: فلوشیپ اورولوژی زنان

رتبه علمی: استادیار

سمت: معاون آموزشی گروه

آدرس مطب : پارک نشاط - ساختمان پزشکان آراد

                     میدان شهید قرنی- کلینیک بعثت2

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید پاک منش

تخصص: فلوشيپ اندويورولوژي

رتبه علمی: استادیار

سمت: معاون پژوهشی گروه

آدرس مطب : بلوار جهاد- نبش کوچه1- برج پزشکی پاسور

          میدان شهید قرنی- کلینیک بعثت2

نام ونام خانوادگی: دکتر علی اصغر کتابچی

تخصص: فلوشیپ پیوند کلیه

رتبه علمی: دانشیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

​آدرس مطب :چهار راه سمیه(طهماسب آباد)- ساختمان پزشکان متخصص

میدان شهید قرنی- کلینیک بعثت2

نام ونام خانوادگی: دکتر محبوبه میرزایی

تخصص: فلوشیپ اورولوژی اطفال

رتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

​آدرس مطب :میدان شهید قرنی  -  کلینیک بعثت2

                   چهارراه سمیه(طهماسب آباد)- کلینیک بعثت1

نام ونام خانوادگی: دکتر علی کمالاتی

تخصص: فلوشيپ اندويورولوژي

رتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

​آدرس مطب :میدان شهید قرنی-کلینیک بعثت2

                      چهارراه سمیه(طهماسب آباد)- کلینیک بعثت1

نام ونام خانوادگی: دکتر رضا محمدی

تخصص: فلوشيپ کانسر

رتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

​آدرس مطب :میدان شهید قرنی- کلینیک بعثت2

                       چهارراه سمیه(طهماسب آباد)- کلینیک بعثت1

نام ونام خانوادگی: دکتر حسين كرمي

تخصص: فلوشیپ اندویورولوژی

   سمت: متخصص درماني اورولوژي

آدرس مطب :پارک نشاط- ساختمان پزشکان آراد

                      ميدان شهيد قرنی-کلينيک بعثت2