۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 جزوه آزمون الکترونیکی دوره روش ها و فنون تدریس ۲ که درتاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ویژه رشته  شغلی مربیان آموزشگاه بهورزی برگزار می گرددجهت دریافت پکیج آموزشی به مراکز آموزش بهورزی مراجعه فرمائید