۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
کارگاه آموزشی مهرماه

 

 

 

 

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ گروه هدف محل برگزاری
1 تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی خانم دکتر دهش 97/7/4 هیأت علمی ودانشجویان PhD معاونت تحقیقات
2 مندلی خانم ذوالفقارنسب 97/7/8 هیأت علمی ودانشجویان PhDو ارشد معاونت تحقیقات
3 پیشگیری از اعتیاد آقای دکتر نخعی 97/7/11 کلیه کارکنان معاونت تحقیقات
4 پیشگیری از آسیب های جنسی آقای دکتر نخعی 97/7/18 کلیه کارکنان معاونت تحقیقات
5 word مقدماتی آقای مهندس فیلی

97/7/28

97/7/29

دارای امتياز شغلی  پژوهشی معاونت تحقیقات

 

 

 

                                 جهت ثبت نام با واحد مدیریت آموزش و توسعه تماس حاصل فرمایید.

                                 تلفن : 32227977-034