۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند

 

 

                                                                        

کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران (نوپا)

 

                                                                        11 تیر ماه 1397

زمان

موضوع

سخنران

مدت

8:35-8:30

تلاوت آياتی از قرآن مجيد

 

5 دقيقه

8:50-8:45

معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5دقيقه

8:55-8:50

معرفی سامانه های نوپا

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:10-8:55

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی

دکتر عباس پرداختی

15دقیقه

9:20-9:10

آشنایی با سامانه علم سنجی دانشگاهها

دکتر عباس پرداختی

10 دقیقه

9:30-9:20

- آشنایی با سامانه منبع یاب

دکتر عباس پرداختی

10 دقیقه

9:35-9:30

آشنایی با سامانه نشریات علمی پژوهشی پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:40-9:35

بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:45-9:40

آشنایی با سامانه اطلاعات کتابهای منتشر شده دانشگاهها

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:50-9:45

آشنایی با سامانه پایان نامه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:55-9:50

آشنایی با سامانه مشابهت یاب

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

10:00-9:55

آشنای با سامانه انتشارنتایج اخبار پژوهشهای سلامت

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

10:5-10:00

معرفی سامانه مجلات نامعتبر و جعلی

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

10:10-10:5

معرفی سامانه کتابخانه ملی پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

 
 
 
 
مدرس :آقای دکتر عباس پرداختی  CV
 
گروه هدف: اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی