۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران(نوپا)

 

 

                                                                        

کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران (نوپا)

 

                                                                        11 تیر ماه 1397

زمان

موضوع

سخنران

مدت

8:35-8:30

تلاوت آياتی از قرآن مجيد

 

5 دقيقه

8:50-8:45

معرفی نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5دقيقه

8:55-8:50

معرفی سامانه های نوپا

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:10-8:55

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی

دکتر عباس پرداختی

15دقیقه

9:20-9:10

آشنایی با سامانه علم سنجی دانشگاهها

دکتر عباس پرداختی

10 دقیقه

9:30-9:20

- آشنایی با سامانه منبع یاب

دکتر عباس پرداختی

10 دقیقه

9:35-9:30

آشنایی با سامانه نشریات علمی پژوهشی پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:40-9:35

بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:45-9:40

آشنایی با سامانه اطلاعات کتابهای منتشر شده دانشگاهها

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:50-9:45

آشنایی با سامانه پایان نامه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

9:55-9:50

آشنایی با سامانه مشابهت یاب

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

10:00-9:55

آشنای با سامانه انتشارنتایج اخبار پژوهشهای سلامت

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

10:5-10:00

معرفی سامانه مجلات نامعتبر و جعلی

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

10:10-10:5

معرفی سامانه کتابخانه ملی پزشکی کشور

دکتر عباس پرداختی

5 دقیقه

 
 
 
 
مدرس :آقای دکتر عباس پرداختی  CV
 
گروه هدف: اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی