۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
کارگاه آموزشی آبان ماه

 

 

 

 

کارگاه های آموزش آبان ماه

 

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ گروه هدف محل برگزاری
1 مهارتهای مقابله با استرس و اضطراب آقای دکتر بهرام نژاد 97/8/27 کلیه کارکنان معاونت تحقیقات
2 پیشگیری از اعتیاد آقای دکتر نخعی

97/8/9

97/8/23

کلیه کارکنان معاونت تحقیقات
3 مرور سیستماتیک خانم دکتر شاه اسماعیلی 28/8/97 هیأت علمی و دانشجویان ارشد.وPHD معاونت تحقیقات
4 پروپوزال نویسی آقای دکتر نقیب زاده 29-30/8/97 پژوهشگران وکارشناسان محقق معاونت تحقیقات
5 آشنایی با شاخص های علم سنحی خانم ذوالفقار نسب 97/8/13 پژوهشگران وکارشناسان محقق معاونت تحقیقات

                            

 

     جهت ثبت نام با واحد مدیریت آموزش و توسعه تماس حاصل فرمایید.

                                 تلفن : 32227977-034