۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
کارگاه های آموزشی آذرماه 97

 

 

کارگاه آموزشی آذرماه 97

 

ردیف نام کارگاه  مدرس تاریخ  گروه هدف محل برگزاری 
1 نقش اعتیاددر انتقال ارزشهادر تفاوت نسل ها   آقای دکتر نخعی 

97/9/7

97/9/14

کلیه کارکنان  معاونت تحقیقات و فناوری
2 مندلی خانم ذوالفقار‌نسب 97/9/12 هیات علمی دانشجویان PHD وارشد  معاونت تحقیقات و فناوری 
3 مندلی خانم ذوالفقار‌نسب 97/9/13 دارای امتیاز شغلی پژوهشی  معاونت تحقیقات و فناوری 
4

       آشنایی با      

  H_INDEX  

و راه کارهایی برای ارتقاء آن 

آقای دکتر  علی سادات موسوی 97/9/21 هیات علمی و دانشجویان PHD معاونت تحقیقات و فناوری