۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
وب سایت حقوقی اداره انتشارات دانشگاه

 

وب سایت حقوقی اداره انتشارات دانشگاه   به آدرس http://kmu.ac.ir/fa/pub   با همکاری مدیریت توسعه در آموزش و واحد رایانه معاونت تحقیقات و فناوری راه اندازی گردیده است . همچنین سایت فوق در پایش عملیاتی دانشگاه دارای امتیاز می باشد.