۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
کارگاه های آموزشی آذرماه 97
کارگاه های آموزشی آذرماه 97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
کارگاه های آموزشی آذرماه 97
کارگاه های آموزشی آذرماه 97
کارگاه آموزشی آبان ماه
کارگاه آموزشی آبان ماه
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
کارگاه آموزشی آبان ماه
کارگاه آموزشی آبان ماه
کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران(نوپا)
کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران(نوپا)
۱۳۹۷ يکشنبه ۸ مهر
کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران(نوپا)
کارگاه آشنایی با  نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران(نوپا)
کارگاه آموزشی مهرماه
کارگاه آموزشی مهرماه
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور
کارگاه آموزشی مهرماه
کارگاه آموزشی مهرماه
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ مرداد
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
دومین دوره مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ شنبه ۶ مرداد
دومین دوره مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با محوریت مباحث پژوهشی در تاریخ 10 الی 15 شهریورماه سال 1397 ساعت 12 - 8 توسط کمیته تحقیقات دانشجویی در مرکز نوآوری استان واقع در بلوار جمهوری اسلام...
مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ مرداد
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش در سال 97
کارگاه های معاونت توسعه در آموزش
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۰ تير
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه Endnote در معاونت تحقيقات و فناوری
کارگاه Endnote
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
کارگاه Endnote با حضور کارکنان دانشگاه در تاریخ 26 ارديبهشت ماه در محل واحد رايانه معاونت برگزارشد.
کارگاه Endnote
کارگاه پيشرفته پاورپونيت در معاونت تحقيقات و فناوری
برگزاری کارگاه پيشرفته پاورپونيت
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت
کارگاه پيشرفته پاورپونيت
برگزاری کارگاه پيشرفته پاورپونيت