۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير

آدرس تماس 

 

آدرس پستی: چهارراه سمیه (طهماسب آباد) ابتدای خیابان ابن سینا،معاونت تحقیقات و فناوری 

 

شماره تماس: 32263815-034

 

پست الکترونیکی:  kmu_research@yahoo.com