۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر

 

 

مدارک لازم جهت طرح در کميته فرصت‌مطالعاتی

 

  1ـ پذيرش معتبر دانشگاهی

2ـ موافقت کتبی رئيس دانشکده و مدير گروه

3ـ تکميل فرم پرسش‌نامه فرصت‌مطالعاتی

4ـ آخرين حکم کارگزينی