۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

کارگاههای برگزار شده برای اعضاء محترم هیات علمی

 

ردیف تاریخ نام کارگاه
1 97/2/5

مرورسیستماتیک ومتا آنالیز

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

2 97/2/5

Network meta-analysis

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

3 97/2/6

اصول EBD

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

4 97/3/22

 اتوماسیون اداری

مرکز تحقیقات پرستاری

5 97/3/23 EFT(آموزش تکنیک رهایی ذهن دستور اساسی)
6 97/3/30 EFT(آرامش شخصی و رفع تنگی نفس )
7 97/4/6   EFT (ریشه یابی جنبه ها و کشف وقایع خاص)
8 97/4/12

 متاآنالیز

مرکز تحقیقات پرستاری

9 97/4/13 EFT(روش خنثی نمودن خاطره های ناگوار)
10 97/4/24

 نگارش علمی به زبان انگلیسی 

مرکز تحقیقات پرستاری

11 97/4/27 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
12 97/5/3 EFT(تغییرات شناختی، تأکید بر کلمات و استفاده از عبارات مثبت)
13 97/5/22 ENDNOTE
14 97/6/7

 پرستاری اسلامی 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی

15 97/6/14 جستجوی منابع الکترونیک
16 97/6/19 آشنایی با شاخص های علم سنجی
17 97/6/20 ارسال مقاله برای مجلات خارجی
18 97/6/21 مهارت های برقرای ارتباط
19 97/6/24 spssپیشرفته
20 97/7/4 تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی
21 97/7/18 پیشگیری از آسیب های جنسی
22 97/7/23

 جلوه های درمانی قرآن کریم 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی

23 97/8/1 اطفاء حریق
24 97/8/19

 تومورهای چالش برانگیز حوزه بیماریهای زنان

دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان )

25 97/8/20

 آسیب شناسی بیماریهای پوستی

دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان )

26 97/8/21

 آسیب شناسی بافت نرم استخوان

دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان )

27 97/8/21

 آسیب شناسی بیماریهای خونی

دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان )

28 97/8/24

پرستاری اسلامی 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی

29 97/8/27 مهارت های مقابله با استرس و اضطراب
30 97/8/28 مرور سیستماتیک
31 97/8/30

 کرون های استیل

هفدهمین همایش بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران (هتل پارس)

32 97/9/1

 پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات دین پژوهی 

33 97/9/2

 کارکرداپلاینس هدایت رویشی سیلیکونی

هفدهمین همایش بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران (هتل پارس)

34 97/7/9

 سبک زندگی قرآن 

مرکز تحقیقات دین پژوهی 

35 97/9/12 مندلی
36 97/9/19

 پرستاری اسلامی

 مرکز تحقیقات دین پژوهی

37 97/9/21 راه کارهای افزایش H-INDEX
 
38 97/10/19 مهارتهای گوش کردن فعال

 

کارگاه های برگزار شده در سمپوزیوم یا همایش بین المللی   
کارگاه های برگزار شده در مراکز تحقیقات