۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

کارگاه های برگزار شده برای کارکنان

 

ردیف تاریخ عنوان کارگاه
1 97/2/17

 پاورپوینت مقدماتی

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 

2 97/2/26 ENDNOTE
3

97/3/21

 اکسل مقدماتی

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

4 97/3/23 EFT(آموزش تکنیک رهایی ذهن دستور اساسی)
5 97/3/30 EFT(آرامش شخصی و رفع تنگی نفس )
6 97/4/6   EFT (ریشه یابی جنبه ها و کشف وقایع خاص)
7 97/4/13 EFT(روش خنثی نمودن خاطره های ناگوار)
8 97/4/25

 اینترنت مقدماتی 

 مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

9 97/5/3 EFT(تغییرات شناختی، تأکید بر کلمات و استفاده از عبارات مثبت)
10 97/5/10 spss مقدماتی
11

97/5/15

 ویندوز پیشرفته 

 مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

12 97/6/7

  پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات دین پژوهی

13 97/6/12

  word پیشرفته 

•مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

14 97/6/21 مهارت های برقرای ارتباط
15 97/6/24 spssپیشرفته
16 97/7/18 پیشگیری از آسیب های جنسی
17 97/7/23

جلوه های درمانی قرآن کریم 

 مرکز تحقیقات دین پژوهی

18

97/7/27

 

آشنایی با word مقدماتی
19 97/8/1 اطفاء حریق
20 97/8/13 آشنایی با شاخص های علم سنجی
21

97/8/20

 پاورپوینت پیشرفته 

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

22 97/8/23 پيشگیری از اعتیاد
23 97/8/24

 پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات دین پژوهی 

24 97/8/27 مهارت های مقابله با استرس و اضطراب
25

97/8/29

کارگاه پروپوزال نویسی
26 97/9/1

 پرستاری اسلامی 

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

27 97/9/7

 سبک زندگی قرآن 

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

28 97/9/13 مندلی
29 97/9/14 نقش اعتیاد درانتقال ارزشها در تفاوت نسل ها
 
30 97/9/19

پرستاری اسلامی

 مرکز تحقیقات دین پژوهی 

31 97/10/19 مهارتهای گوش کردن فعال 
32

97/10/25

 

 اکسل پیشرفته 

   مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

 

کارگاه های برگزار شده در مراکز تحقیقات