۱۳۹۷ جمعه ۲۶ بهمن

 

 

کارگاه های برگزار شده برای اعضاء هیات علمی و کارکنان

 

ردیف  تاریخ  عنوان 
1 97/6/7 پرستاری اسلامی 
2 97/7/23 جلوه های درمانی قرآن کریم 
3 97/8/24 پرستاری اسلامی 
4 97/9/1 پرستاری اسلامی 
5 97/9/7 سبک زندگی قرآن 
6 97/9/19

پرستاری اسلامی

7 97/11/1  تحکیم بنیان خانواده