۱۳۹۸ جمعه ۳۱ خرداد
بازدید سرزده معاونت درمان و هیات همراه از مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
بازدید سرزده معاونت درمان و هیات همراه از مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
بازدید سرزده معاونت درمان و هیات همراه از مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
معاونت مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت و درمان در کرمان در کلینیک بعثت یک به کمپین کنترل فشار خو...
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
معاونت مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت و درمان در کرمان در کلینیک بعثت یک به کمپین کنترل فشار خون پیوست
معاونت مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت و درمان در کرمان در کلینیک بعثت یک به کمپین کنترل فشار خون پیوست
بازدید معاون مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت و درمان از کلینیک ام اس ، بخش دیالیز و ساختمان پیوند ا...
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
بازدید معاون مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت و درمان از کلینیک ام اس ، بخش دیالیز و ساختمان پیوند اعضا کرمان
بازدید معاون مرکز مدیریت پیوند  وزارت بهداشت و درمان از کلینیک ام اس ، بخش دیالیز و  ساختمان پیوند اعضا کرمان
بازدید مدیر درمان دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان خاتم الانبیاء ( ص ) شهرستان بافت
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد
مدیر درمان دانشگاه دراین سفر ازروند ساخت بخش اورژانس این بیمارستان بازدید بعمل آورد
بازدید مدیر درمان دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان خاتم الانبیاء ( ص ) شهرستان بافت
سنجش فشار خون در کنار برگزاری سه شنبه های مهدوی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد
سنجش فشار خون در کنار برگزاری سه شنبه های مهدوی
سنجش فشار خون در کنار برگزاری سه شنبه های مهدوی
پایش فشارخون در دو پایگاه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت یک
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت یک با دو پایگاه اقدام به سنجش فشارخون می نماید
پایش فشارخون در دو پایگاه کلینیک تخصصی  و فوق تخصصی بعثت یک
بازدید سرزده معاونت درمان دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ خرداد
معاون و مدیر درمان دانشگاه و هیات همراه از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور بازدید بعمل آوردند
بازدید سرزده معاونت درمان دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
بازدید از پایگاههای سنجش فشار خون بیمارستانهای شهر کرمان
۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد
بازدید از پایگاههای سنجش فشار خون بیمارستانهای شهر کرمان
بازدید از پایگاههای سنجش فشار خون بیمارستانهای شهر کرمان
بازدید مدیر درمان دانشگاه از روند ساخت اورژانس جدید بیمارستان بردسیر
۱۳۹۸ سه شنبه ۷ خرداد
از روند ساخت بخش اورژانس جدید بیمارستان حضرت قائم (عج) بردسیر توسط مدیر درمان دانشگاه بازدید بعمل آمد
بازدید مدیر درمان دانشگاه از روند ساخت اورژانس جدید بیمارستان بردسیر
کمیته پکس منطقه ای با حضور بیمارستانهای غیر دانشگاهی در معاونت درمان
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
کمیته پکس منطقه ای با حضور بیمارستانهای غیر دانشگاهی در سالن معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
کمیته پکس منطقه ای با حضور بیمارستانهای غیر دانشگاهی در معاونت درمان