۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
سمینار آموزشی بهداشت جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان برگزار شد
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي
سمینار یک روزه آموزشی بهداشت جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان در محل سالن بازآموزی برگزار شد
سمینار آموزشی بهداشت جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان برگزار شد
جلسه توزیع طرح متخصصین ضریبk در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
جلسه توزیع طرح متخصصین ضریبk در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت ویدئو کنفرانس در محل معاونت درمان برگزار شد.
جلسه توزیع طرح متخصصین ضریبk در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
طرح ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮔﺮوه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ اجرا می شود
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
ویدئو کنفرانس نحوه اجرای طرح ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮔﺮوه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد
طرح ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮔﺮوه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ اجرا می شود
برنامه ورزش همگانی در بوستان مادر برگزار شد
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
به مناسبت هفته سکته مغزی، برنامه ورزش همگانی امروز چهارشنبه30 آبان ماه در محل بوستان مادر برگزار شد.
برنامه ورزش همگانی در بوستان مادر برگزار شد
جلسه مرور قوانین،مقررات و فرآیندهای رسیدگی به تخلفات درمانی
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
جلسه مرور قوانین، مقررات و فرآیندهای رسیدگی به تخلفات درمانی، در تاریخ سه شنبه 22 آبان ماه در سالن کنفرانس معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
جلسه مرور قوانین،مقررات و فرآیندهای رسیدگی به تخلفات درمانی
مانور زیستی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
همزمان با هفته پدافند غیر عامل مانور زیستی امروز در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد
بازدید مسئول اداره ارتقاء خدمات درمانی وزارت بهداشت از بیمارستان های دانشگاهی شهر کرمان
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
مسئول اداره ارتقاء خدمات درمانی وزارت بهداشت، چهارشنبه 25 مهرماه از بیمارستان های دانشگاهی شهر کرمان بازدید کرد.
بازدید مسئول اداره ارتقاء خدمات درمانی وزارت بهداشت از بیمارستان های دانشگاهی شهر کرمان
نشست مشترک نظام ارجاع
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
در راستای الزام اجرای برنامه نظام ارجاع در کشور،نشست مشترک نظام ارجاع در معاونت درمان دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
نشست مشترک نظام ارجاع
کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد
۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
کمیته کنترل عفونت با حضور معاون درمان و کارشناسان مربوطه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد
کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد
بازدید معاون درمان از واحد فراهم آوری پیوند اعضا بیمارستان شهید باهنر
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
معاون درمان دانشگاه به همراه مدیران و کارشناسان این حوزه از واحدopu(فراهم آوری پیوند اعضا) دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کردند.
بازدید معاون درمان از واحد فراهم آوری پیوند اعضا بیمارستان شهید باهنر