۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

دوره آموزشی با عنوان "کاهش ضایعات در صنایع غذایی"

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار کرد:

دوره آموزشی با عنوان "کاهش ضایعات در صنایع غذایی"

          دوره آموزشی "کاهش ضایعات در صنایع غذایی" ویژه کارشناسان قطب هشتم کشور و مسئولین فنی کارخانجات تولیدی استان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

در این کارگاه دکتر محمد دانشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد مطالبی در خصوص میزان ضایعات در صنایع مختلف غذایی در ایران و راهکارهای کاهش این ضایعات، صرفه اقتصادی کردن آنها در صنعت غذا و استفاده از تجارب دیگر کشورها در جهت پیشرفت و ارتقاء این صنعت بیان کرد .