۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی کرمان

به همت معاونت غذا و دارو کرمان برگزار شد؛

کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی کرمان

کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی خصوصی، نظامی، تامین اجتماعی کرمان و تابعه دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

در این کارگاه مهندس عبدالحسین مهدوی کارشناس تجهیزات پزشکی پیرامون نحوه تامین ملزمات پزشکی مراکز و نحوه کار با سایت اداره کل تجهیزات پزشکی ( IMED ) مطالبی بیان کرد.

در این کارگاه همچنین نسبت به رفع کمبودهای ملزومات و وارد کردن اطلاعات آن در سایت اداره کل تجهیزات، نحوه خرید ملزومات از شرکت ها و توزیع کنندگان مجاز و نحوه نظارت برخرید ملزومات توسط مراکز درمانی آموزش های لازم ارائه شد.

در پایان جلسه سئوالاتی مطرح و توضیحات لازم داده شد.