۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

تهیه مستند اطلاع رتهیه مستند اطلاع رسانی در خصوص صدور کد بهداشتی برای واحدهای تولیدی و کارگاهیسانی در خصوص صدور کد بهداشتی برای واحدهای تولیدی و کارگاهی

به همت معاونت غذا و دارو کرمان و با همکاری صدا و سیمای کرمان صورت پذیرفت؛

تهیه مستند اطلاع رسانی در خصوص صدور کد بهداشتی برای واحدهای تولیدی و کارگاهی

            با هماهنگی صدا و سیمای استان و همکاری اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه، در مستندی به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه دریافت کد بهداشتی برای محصولات تولیدی خانگی و کارگاه های تولیدی کوچک در سطح عرضه پرداخته شد.

رئیس اداره غذا این معاونت در این رابطه گفت: مسئولیت اداره غذا، نظارت بر تولید مواد غذایی بوده تا تولیداتی که در سطح عرضه و در دسترس مردم قرارمی گیرد سالم و ایمن باشد و در همین رابطه ضوابطی در تولید وجود دارد که باید رعایت شود.

 

 دکتر قنبری همچنین افزود: با تشکیل جلساتی که با کارشناسان اداره غذا صورت گرفته تا دیدگاه مشترکی بین کارشناسان به وجود آید و تا آنجا که ممکن باشد جهت تسهیل در واحدهای کوچک تولیدی برای فضای موجود و دیگر قوانین سازمان، حداکثر همکاری صورت گیرد .