۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير

دوره آموزشی یک روزه "فرآورده های سین بیوتیک وارتباط آن با سلامت انسان" برگزار شد.

معاونت غذا ودارو کرمان برگزار کرد.

دوره آموزشی یک روزه "فرآورده های سین بیوتیک وارتباط آن با سلامت انسان" برگزار شد.

این دوره آموزشی به همت واحد آموزش اداره غذا و به منظور بروزآوری و ارتقای دانش کارشناسان اداره غذا و مسئولان فنی واحدهای تولیدی استان در سالن آمفی تئاتر مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

 

دکتر سپیده خراسانی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در این نشست آموزشی در زمینه محصولات پربیوتیک و سن بیوتیک و استفاده از آنها در راستای بهبود مشکلات گوارشی، تسهیل جذب کلسیم، کمک به بهبود جذب مواد معدنی و مغزی، کاهش کلسترول و فشار خون، بهبود عدم تحمل به لاکتوز مطالبی را بیان کرد.