۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين

تسلیت به  همکار گرامی آقای دکتر محمد مهدی عادلی

 

خبر تأثربرانگیز وفات پدر گرامی اقای دکتر عادلی  ما را در اندوه فرو برد. ضمن عرض  تسلیت به همکار گرامی و خانواده معزز ایشان،  آرزوی علو درجات و  رفعت و غفران واسعه الهی برای آن مرحوم از خداوند منان  مسئلت داریم.