۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

تسلیت به همکار گرامی آقای دکتر محمد مهدی عادلی

تسلیت به  همکار گرامی آقای دکتر محمد مهدی عادلی

 

خبر تأثربرانگیز وفات پدر گرامی اقای دکتر عادلی  ما را در اندوه فرو برد. ضمن عرض  تسلیت به همکار گرامی و خانواده معزز ایشان،  آرزوی علو درجات و  رفعت و غفران واسعه الهی برای آن مرحوم از خداوند منان  مسئلت داریم.