۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير

کارگاه آموزشی "اصول کلی تأمین و مصرف ضدعفونی کننده ها بیمارستانی"

معاونت غذا و دارو کرمان برگزار کرد؛

کارگاه آموزشی "اصول کلی تأمین و مصرف ضدعفونی کننده ها بیمارستانی"

            کارگاه آموزشی "اصول کلی تأمین و مصرف ضدعفونی کننده ها بیمارستانی" به همت معاونت غذا ودارو کرمان برگزار شد.

این کارگاه در راستای اهداف و ابلاغیه سازمان غذا و دارو، ویژه سوپروایزرها و مسئولین کنترل عفونت بیمارستانی و مسئولین بهداشت محیط مراکز درمانی برگزار شد.

 

کارشناسان قطب هشتم کشور از طریق ارتباط با سیستم ویدئو کنفرانس در این نشست حضور داشتند.