۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
جلسه دستوالعمل ها وضوابط واحدها وایجاد وحدت سازمان غذا ودارو از طریق ویدئوکنفرانس

اولین جلسه دستوالعمل ها وضوابط واحدها وایجاد وحدت سازمان غذا ودارو  از طریق ویدئوکنفرانس

در این جلسه که ایجاد شده ازطرف سازمان غذا ودارو برای تمام معاونت های غذا ودارو از طریق ویدئو کنفرانس حضور داشتند.

دکترفرزاد دوستی شعار وهمکاران واحد طب سنتی  در زمینه هماهنگ کننده  بین معاونت غذا ودارو کرمان  و سازمان غذا ودارو در این جلسه حضور داشتند.  تا   در جهت  پیشبرد اهداف سازمان  در سراسر کشور  با ایجاد دستورالعمل ها و ضواط واحد و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای آن در اقسا نقاط کشور  به این هدف مهم و همچنین در خواست و مکاتبات مکرر استانها در خصوص چگونگی ارتقاء کیفیت رسالت نظارت و پایش،  به نحوه احسن پیگیری نمایند.