۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
بازدید جمعی از دبیران شیمی کرمان از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی معاونت غذا و دارو

بازدید جمعی از دبیران شیمی کرمان از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی معاونت غذا و دارو

با هماهنگی های صورت گرفته بین آموزش و پرورش و معاونت غذا و دارو دانشگاه، تعدادی از دبیران شیمی از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو بازدید کردند.

در این بازدید معاون غذا و دارو کرمان، مدیر آزمایشگاه و کارشناسان آزمایشگاه به سوالات مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان پاسخ دادند.