۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو وکارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز ایام تعطیلات نوروز98

خدمات سلامت تعطیلی ندارد.

معاون غذا ودارو کرمان : تمام تلاش  معاونت غذا ودارو کرمان در سال جاری در جهت رونق تولید است / خوشبختانه کمبودی در جهت داروهای مورد نیاز نداریم

بازدید معاون غذا و دارو و مدیر دارو  وکارشناسان  اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان  از واحدهای تولیدی ، داروخانه ها وبیمارستا نها دریازدهمین روز  ایام تعطیلات نوروز98

 در راستای ارزیابی عملکرد ونحوه خدمت رسانی واحدهای تولیدی و خدمات دارویی ، در یازدهمین  روز از ایام نوروز، دکتر علی اسدی پور  معاون غذا و دارو به همراه مدیردارو و تیم کارشناسی، از واحدهای تولید مواد غذایی ، داروخانه ها ی  شبانه روزی  وبیمارستانها بازدید به عمل آوردند.در این بازدید معاون غذا ودارو گفتند در بازدیدها کارشناسی معاونت غذا ودارو تمامی سعی وتلاش کارشناسان در جهت رونق تولید ومحصولات باکیفیت در اختیار عموم قرار گیرد

وهمچنین  از نحوه خدمت رسانی داروخانه های شبانه روزی بازدید کردند و در ادامه از بیمارستانها  ونحوه خدمات داروی به بیماران   وهمچنین  در جهت تحویل  به موقع دارو ها بین شرکت های پخش وبیمارستانها پیگیری کردند.