۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
اطلاع رسانی به مراکز پخش عرضه کالاهای سلامت محور و فاقد برچسب کنترل اصالت
اطلاع رسانی به مراکز پخش عرضه کالاهای سلامت محور و فاقد برچسب کنترل اصالت
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ شهريور
اطلاع رسانی به مراکز پخش عرضه کالاهای سلامت محور و فاقد برچسب کنترل اصالت
اطلاع رسانی به مراکز پخش عرضه کالاهای سلامت محور و فاقد برچسب کنترل اصالت
کارگاه آموزشی ارتباط غذا وتغذیه با بیماری سرطان
کارگاه آموزشی ارتباط غذا وتغذیه با بیماری سرطان
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
کارگاه آموزشی ارتباط غذا وتغذیه با بیماری سرطان
کارگاه آموزشی ارتباط غذا وتغذیه با بیماری سرطان
نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ مرداد
نخستین کارگاه تلفیق دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
نخستین کارگاه تلفیق  دارویی استان کرمان مورخ 15/5/98 برگزار شد
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
بخش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی  به بهره‌برداری رسید.
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال جاری برگزار شد.
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال جاری برگزار شد.
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال جاری برگزار شد.
نخستین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان درسال  جاری برگزار شد.
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
اولین جلسه قطب هشتم کشور در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری باحضور معاون غذا ودارو ، اعضاء قطب هشتم کشور، مدیر دارو وکارشناسان مرتبط در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو کرمان تشکیل
اولین جلسه قطب هشتم کشور  در تاریخ 29  اردیبهشت ماه سال جاری
پمفلت مراقبت از پوست
پمفلت مراقبت از پوست
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
پمفلت مراقبت از پوست
پمفلت مراقبت از پوست
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای  کنترل غذا ودارو