۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر

دستور العمل توزیع شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه کودک
دستور العمل توزیع شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه کودک
۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر
دستور العمل توزیع شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه کودک
دستور العمل توزیع شیر خشک های رژیمی و  غذاهای ویژه کودک
تهیه مستند اطلاع رتهیه مستند اطلاع رسانی در خصوص صدور کد بهداشتی برای واحدهای تو...
تهیه مستند اطلاع رسانی در خصوص صدور کد بهداشتی برای واحدهای تولیدی و کارگاهی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ آذر
تهیه مستند اطلاع رسانی در خصوص صدور کد بهداشتی برای واحدهای تولیدی و کارگاهی
تهیه مستند اطلاع رسانی در خصوص صدور کد بهداشتی برای واحدهای تولیدی و کارگاهی
کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی کرمان
کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی کرمان
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ آذر
کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی کرمان
کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی کرمان
جلسه ویدئو کنفرانس معاونین غذا و دارو قطب هشتم کشور(کرمان)
جلسه ویدئو کنفرانس معاونین غذا و دارو قطب هشتم کشور(کرمان)
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
جلسه ویدئو کنفرانس معاونین غذا و دارو قطب هشتم کشور(کرمان)
جلسه ویدئو کنفرانس معاونین غذا و دارو قطب هشتم کشور(کرمان)
دوره آموزشی با عنوان "کاهش ضایعات در صنایع غذایی"
دوره آموزشی با عنوان "کاهش ضایعات در صنایع غذایی"
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
دوره آموزشی با عنوان "کاهش ضایعات در صنایع غذایی"
دوره آموزشی با عنوان "کاهش ضایعات در صنایع غذایی"
دوره آشنایی با دمنوش های گیاهی
دوره آشنایی با دمنوش های گیاهی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
دوره آشنایی با دمنوش های گیاهی
دوره آشنایی با دمنوش های گیاهی
بازدید سرزده معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان از داروخانه های شبانه روزی
بازدید سرزده معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان از داروخانه های شبانه روزی
۱۳۹۷ جمعه ۱۱ آبان
بازدید سرزده معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان از داروخانه های شبانه روزی
بازدید سرزده معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان از داروخانه های شبانه روزی
جلسه آموزشی بازآموزی ضوابط ودستورالعمل های سازمان غذا ودارو در ارتباط با کارخانج...
جلسه آموزشی بازآموزی ضوابط ودستورالعمل های سازمان غذا ودارو در ارتباط با کارخانجات بسته بندی
۱۳۹۷ سه شنبه ۸ آبان
جلسه آموزشی بازآموزی ضوابط ودستورالعمل های سازمان غذا ودارو در ارتباط با کارخانجات بسته بندی
جلسه آموزشی بازآموزی ضوابط ودستورالعمل های سازمان غذا ودارو در ارتباط با کارخانجات بسته بندی
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ آبان
آگهی تاسیس داروخانه
آگهی تاسیس داروخانه
نشست تیم مشترک بازرسی از انبارهای پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سط...
نشست تیم مشترک بازرسی از انبارهای پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سطح استان
۱۳۹۷ شنبه ۵ آبان
نشست تیم مشترک بازرسی از انبارهای پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سطح استان
نشست تیم مشترک بازرسی از انبارهای پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سطح استان